1.650.843.1800

Usługi, Jakość, Kultura, Proces i Rezultat.

Dzisiaj South Bay Solutions oferuje innowacyjne podejście do outsorsingu i wytwarzania bardzo skomplikowanych złożeń elementów.
Nasz zautomatyzowany system zarządzania materiałami, planowania oraz łańcuch dostaw może być przykładem dla innych przedsięiorstw.

Budynek we Fremont o powierzchni 6050 m2 jest do Twojej dyspozycji

Usługi

Nasze techniki wytwarzania oraz stałe monitorowanie produkcji, są w stanie zapewnić termionowość dostaw dla naszych klientów oraz swobodny przepływ informacji o stanie zaawansowania procesu wytwórczego każdego produktu, rozpoczynając od stadium ofertowania.


Jakość.

Nasz zespół zapewniający jakość produktu (QA) wykorzystuje pełną gamę nowoczesnych numerycznych systemów pomiarowich, jak i konwencjonalnego sprzętu pomiarowego, stosuje zasadę “first piece first article”, dodatkwo proces pomiarowy jest oparty na standarcie AQL i/lub zgodnie z wymaganiami klienta.

Części wykonujemy zawsze w oparciu o ustandaryzowane wewnętrzne procedury, zgodnie z wytycznymi na rysunku technicznym. Poprawność wykonania elementu jest sprawdzana na każdym etapie procesu produkcyjnego.

Nasza siedziba we Fremont w Kaliforni nabyła następujące certyfikaty w 2014 roku:


Certyfikat wystawiony przez NSF dowodzi, że system zarządzania jakością w South Bay Solutions, Inc. we Fremont w Californi jest zgodny z następującymi standardami: